Vítejte u nás
v mateřské škole

Mateřská škola Václavice se stala odloučeným pracovištěm mateřské školy Donín od září roku 2007. Je školou jednotřídní s kapacitou 25 dětí a jsou do ní přijímány děti od dvou let věku, pakliže není kapacita naplněna.

Plán činností na školní rok

Divadelní představení dle nabídky

Oslavy narozenin dětí

Podzimní a jarní dílnička

Mikulášská nadílka

Vánoční a velikonoční vyrábění s rodiči

Vánoční besídka

Zimní a letní olympiáda

Po stopách velikonočního zajíce

Besídka pro maminky k jejich svátku

Pyžamový den

Kloboukový den

Oslava MDD

Indiánský den

Pěší celodenní výlet v červnu

Rozloučení s předškoláky

Nabídka programů pro rozvoj dětí v předškolním věku:

NOVINKY A AKTUALITY

PODZIMNÍ DÍLNIČKA

21. 10. ČEKÁ DĚTI PODZIMNÍ DOPOLEDNÍ DÍLNIČKA. PROSÍME O STARŠÍ OBLEČENÍ. DĚKUJEME.

O NÁS:

 

Mateřská škola se nachází zhruba uprostřed vesnice Václavice nedaleko hlavní silnice. Je školou přízemní se dvěma hernami, tělocvičnou, lehárnou, sociálním zařízením, šatnami pro děti i personál. Přední část budovy – sociální zařízení, kuchyňka a úklidová místnost –  prošla v minulých letech rekonstrukcí.  Rekonstruovány byly rovněž dětské šatny, ve kterých došlo k výměně dlažby a vybavení novými šatními bloky. Téměř v celém objektu školky bylo vyměněno osvětlení. Herny a jídelna byly též vybaveny novým nábytkem.

V létě 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce celého objektu MŠ. Týkala se výměny oken a střechy, byla provedena hydroizolace a zateplení budovy.

K mateřské škole náleží i zahrada, která o rok později též prošla rekonstrukcí   a je nyní vybavena pískovištěm s přístřeškem, pérovými houpadly,  průlezkami, houpačkami, skluzavkou, lanovým parkem a zahradním domkem. Byly vybudovány cestičky sloužící k ježdění na odrážedlech a koloběžkách a amfiteátr. Pro děti zde vznikly nové možnosti pro jejich pohybový rozvoj.

Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na osobní rozvoj dítěte s kladným  vztahem k životnímu prostředí. Třídy mateřské školy jsou prostorné, vybavené novým nábytkem. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny jejich požadavkům, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné.  Vybavení tříd odpovídá věku dítěte a je průběžně doplňováno a plně využíváno.  Učitelkám je k dispozici knihovna, která je doplňována dle aktuálních potřeb všech dětí i učitelek.

V naši MŠ mají děti možnost učit se hrát na zobcovou flétnu