Na odkazu níže naleznete nové informace týkající se letošního zápisu dětí do prvních tříd.

https://www.hradek.eu/page3.aspx?zaz=440-27477